pretre_philippe (священник Филипп П.) (pretre_philippe) wrote,
pretre_philippe (священник Филипп П.)
pretre_philippe

Categories:

Рекомендую к прочтению!

Достопамятно есть, яко архіереи греко-восточніи иныхъ церквей, въ сравненіи противу нашихъ великороссійскихъ, всяко милѣе суть, и въ беседѣ кротчайши. Сѣдѣхъ убо за столомъ съ четырьми митрополиты – съ преждереченнымъ румынскимъ владыкою Серафимомъ, съ Каллистомъ Диоклійскимъ (отъ патріарха Цареградскаго), съ Тимоѳеемъ Вострскимъ (от Іеросалима), съ Георгіемъ, иже митрополитъ зовется Горъ Ливанскихъ (отъ Антиохійскаго патріарха; обаче сей патріархъ не во Антиохіи, но въ Дамасцѣ пребываетъ). И не глядитъ из нихъ никтоже на тя сицевымъ взоромъ, якоже на презрѣнную тлю или таракана. И вси къ тебѣ не яко къ рабу дрожащему, или къ малому несмысленному робенку, но яко къ подобну имъ разумну человѣку, почтительно глаголютъ. И никтоже изъ нихъ тяжко себѣ не вмѣняетъ и привѣтствовати тебе первымъ, или за трапезою въ чашу вина тебѣ подлити. А иный из нихъ и послѣ обѣда самъ за другихъ сосуды въ посудомойную относитъ, и не точію за равныхъ, но и за меньшихъ себе.

Митрополитъ же Георгій Горъ Ливанскихъ старъ, лѣтъ больши осьмидесяти, но сигары великія куритъ, и глаголетъ хрипло вельми. И аще и ходитъ съ трудомъ, съ палкою, но прознавъ отъ иныхъ, кто есмь, самъ ко мнѣ, юну сущу, подошедъ, и вземъ мене за руку, глагола: «Азъ у васъ на Рогожскомъ бывахъ лѣтъ съ пятьдесятъ тому, и се, донынѣ помню, яко таковыя благолѣпоты церковныя нигдѣ же въ россійскихъ храмѣхъ не видѣлъ. Вы убо смотрите, не теряйте благочестіе свое, еже отъ предковъ пріясте».

Митрополита же Каллиста и самъ азъ прежде видѣхъ, егда въ осьмьдесятъ осьмом году въ храмъ нашъ Покровскій пришедъ, со своимъ архимандритомъ Ефремомъ, вся озираше со благоговѣніемъ, и похваляше доброту иконную и усердіе прежнихъ храмоздателей. И подобная же ми тогда словеса изрече, яковы нынѣ азъ отъ митрополита Георгія слышахъ. И предрече ми бывый съ нимъ архимандритъ Ефремъ, яко мнѣ священникомъ и инокомъ быти, еже и сбысться во время свое.

ПОВѢСТЬ О ХОЖЕНІИ ВЪ ИТАЛІЙСКУЮ СТРАНУ
СВЯЩЕННОИНОКА СИМЕОНА
ВЪ ЛѢТО 7516-е ОТЪ АДАМА,
ОТЪ РОЖЕСТВА ХРИСТОВА ВЪ 2007-е


Оригинально так написано, прямо в стиле древнерусских летописцев.
Кстати, священноинок Симеон оканчивал Истфак МГУ тогда же, когда д. Андрей Кураев Философский - они знали друг друга (http://diak-kuraev.livejournal.com/50996.html). Сейчас он не служит, к сожалению его многих духовных чад, один из которых мне на днях написал и дал вот эту ссылку...
Tags: жизнь церковная
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 18 comments